Privacyverklaring Fauna Protect

Privacyverklaring Fauna Protect

Privacy-
verklaring
Fauna Protect

Privacyverklaring

Gebouwen dienen natuurvrij gemaakt te worden voordat er werkzaamheden verricht mogen worden. 

Beschermde diersoorten moeten beschermd worden in hun leefgebied, en wij zorgen ervoor dat dit op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt.

Privacy verklaring – FP Holding B.V.

FP Holding B.V, gevestigd aan Dorpenbaan 18, 5121 DG Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Info@werkenbijfaunaprotect.nl
0161-748060
M.A. Wiedijk is de functionaris gegevensbescherming van FP Holding B.V. Hij is te bereiken via mikey@werkenbijfaunaprotect.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FP Holding B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FP Holding B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Projectmanagement
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
FP Holding B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FP Holding B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FP Holding B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
FP Holding B.V. verstrekt uitsluitend aan derden gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de website en applicatie van FP Holding B.V. worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@werkenbijfaunaprotect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij jou verzoeken om je op kantoor te identificeren. Een kopie paspoort zal niet opgevraagd worden gezien de hiervoor geldende wettelijke bepalingen.

FP Holding B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. FP Holding B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FP Holding B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@werkenbijfaunaprotect.nl

Bewaartermijnen

 • Financieel à 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • Personeelsgegevens à 7 jaar
 • Projectgegevens à 5 jaar bewaarplicht OBDN
 • Klantgegevens ten behoeve offertes à 3 jaar
 • Klachten ten behoeve van verbetering dienstverlening à 3 jaar
 • E-mail ten behoeve informatie voorziening à 3 jaar

Advies nodig of heeft u vragen?
Neem hier contact op met ons